Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

31-05-2013, 11:05 door rob

"Successful exploitation of this vulnerability may allow execution of arbitrary commands but requires the user to view the log file in a terminal emulator." - maak het niet spannender dan het is...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha