Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

01-06-2013, 16:45 door Anoniem

@ Krakatau / java publicist (?) "Java an sich, laat staan Java op de server staan hier totaal los van." Kennelijk niet, er zijn toch wat plugins aangepakt en nu met nieuwe naamgeving proberend de server-jongens gerust te stellen vanwege vermoede 'customer confusion' . Uit dezelfde bron : "With Java 7 update 21, Oracle has introduced a new type of Java distribution: “Server JRE.” Oracle has removed plugins from the Server JRE distribution to reduce attack surface but also to reduce customer confusion when evaluating server exploitation risk factors. " Al langer afvragende n.a.v 'al' je reacties : "Wat is je belang eigenlijk dat je al jaren Java zo hard verdedigt ? In variaties de zelfde boodschap steeds maar weer herhaald " Opmerkelijk maar op zich niets mis mee, nobel wel, of ben je gewoon zeer merkgehecht (Java-Fan)?

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha