Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

09-07-2013, 18:12 door Anoniem

Mensenrechten voor haar burgers? Dar heeft deze regering,eigenlijk moet ik zeggen deze zgn. rechtstaat nog nooit van gehoord.Alleen van mensenrechten voor de arme zwarte medemensen in Afrika.Die zijn voor de regering zo belangrijk,maar onze mensenrechten worden teniet gedaan: afbraak sociale voorzieningen,gezondheidszorg,onderwijs,sociale huisvesting en woningbouw,en dan wordt je nog door vadertje staat en diens "vrinden" (de VS voorop!) bespioneerd via je telefoon,pc,tablet,i-pad,i-pod,e-reader,mobieltje en smartphone.Grote schande! En we zouden in opstand moeten komen.Mischien een ideee om met zn allen gezamelijk bijv.via security.nl antibug-devices te kopen.Als je met een grote groep mensen inkoopt dan kun je toch korting bedingen?

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha