Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

16-07-2013, 12:53 door schele

Eindconclusie obv bovenstaande: je kunt niet de verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij programmeurs leggen. Zij dienen daar attent op te zijn en moeten secure coding toepassen waar mogelijk maar de eindverantwoordelijkheid hoort hoger te liggen. Nu zie je een CIO of DPO met genoeg tijd en middelen enkel bij de grote jongens maar gezien de volledige digitalisering van de laatste tijd zul je toemoeten naar een dedicated security team/persoon/rol die bij ieder IT bedrijf aanwezig moet zijn.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha