Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

19-09-2013, 17:13 door Spiff has left the building

Door Anoniem: Blijft interessant (oh nee, deprimerend) om te zien dat er nog altijd mensen zijn die denken dat andere browsers structureel veiliger zijn. Terwijl de hoeveel vulns en patches voor Safari, Firefox en Chrome toch net zo hoog, zo niet hoger zijn dan voor IE. Het feit dat kwetsbaarheden in andere browsers dan IE in de meeste gevallen pas bekend worden ná het patchen en dat IE eens in de zoveel tijd lijdt onder een lek dat al bekend is en waarvan al misbruik gemaakt wordt terwijl er nog niet onmiddellijk een definitieve patch beschikbaar is (in veel gevallen wel snel een Fix it, maar de meeste gebruikers buiten security-platforms zijn daarvan niet op de hoogte), dat is een relevant verschil. En daarnaast geldt dat IE voorlopig wel een populair mikpunt zal blijven, zowel voor aanvallers, als ook om te verguizen, om diverse redenen en sentimenten.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha