Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

30-10-2013, 09:59 door Anoniem

Door Anoniem: Ik vind de reacties soms wat hypocriet, iedereen vindt dat alles van de overheid gepubliceerd mag worden, ook als is dat officieel een staatsgeheim, terwijl men aan de andere kant zijn eigen privacy heel erg moet beschermen. Wat mij betreft draai je de wereld om. De overheid heeft namelijk, uit hoofde van haar publieke taak, wel degelijk een transparantieverplichting. Die ze stelselmatig ondergraaft, niet nakomt, wegwuift, en zo verder, maar ze heeft ze wel. De burger heeft dat niet, sterker nog, de burger heeft een (zwak en steeds zwakker, maar toch) grondrecht op privacy. Gechargeerd: ik mag iedereen over het wapenarsenaal van de overheid vertellen, maar niet over de inbraken en benzine diefstellen die de diverse anonieme bronen hierboven hebben gepleegd. Beetje raar.. Nee, dat is niet raar. Want burgers zijn tegen onschuldig tot het tegendeel bewezen is (ook iets wat de overheid slinks probeert om te draaien!), plus dat je niet zonder reden de eer en goede naam van een ander mag aantasten, ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha