Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-03-2014, 11:23 door Anoniem

Door Spiff: Je ziet een kant van me die je nog niet kende, een kant die kritisch is over "kwakzalverij, antroposofie en andere nonsens" en die die drie in één rijtje durft te noemen, en die kant valt je tegen. Dat mag, en je hoeft daarvoor beslist geen sorry te zeggen. Ik denk dat we het er over eens kunnen zijn dat ik heb laten zien een grotere afkeer te hebben van Triodos, alternatieve behandelwijzen en antroposofie dan sommige anderen hier in deze thread, en dat ik me de vrijheid permitteerde om dat in vrij scherpe bewoordingen te doen. Ik vind nog steeds dat dat hier mogelijk moet zijn. Het tijdstip en de inhoud van je reactie getuigt van respect en betrokkenheid, waarvoor dank. Normaal ga ik helemaal niet in op dit soort, persoonlijke c.q. morele zaken en ik respecteer je standpunt, vanzelfsprekend. Dat neemt niet weg dat je een levensovertuiging (lees: religie) als nonsens omschrijft, wat ik een kwalijke zaak blijf vinden. Ook is er uit je interpunctie af te leiden dat je het als feit ziet, in ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha