Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

13-03-2014, 14:38 door Anoniem

Periodiek uitlezen : Actuele stand of het hele historische verbruiks-log? Kijk eens in de specificatie van je slimme energie meter of het gegevens logt per aantal maal per minuut of uur over het hele jaar. Wat wordt er periodiek uitgelezen, het hele log met terugwerkende kracht of alleen de actuele stand van dat moment? Wanneer het hele historische verbruiks-log periodiek wordt uitgelezen heeft de energie leverancier met terugwerkende kracht toch alle gegevens per tijdseenheid over een hele periode en ben je feitelijk toch de bevochten privacy kwijt door het weggeven van alle historische data. Niemand die het ter sprake brengt terwijl het wel een belangrijk verschil is.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha