Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-04-2014, 12:21 door privacy4all

Ondertussen is al meermalen bewezen dat zowel de politie als andere overheidsinstanties niet met dit soort gegevens overweg kan (zie het eigen rapport van de overheid dat via een WOB-verzoek naar boven kwam: https://rejo.zenger.nl/files/20130419-landelijke-rapportage-hercontrole-wpg.pdf en https://rejo.zenger.nl/vizier/gevoelige-gegevens-onveilig-bij-politie/) . En dan vergeet ik ook niet de CIOT inzage die letterlijk misbruikt is (bron: http://www.cbpweb.nl/Pages/pb_20110428_ciot.aspx) Zolang de overheid geen beschikking heeft over de juiste middelen (computer- en controlesystemen) is het ondenkbaar dat zulke systemen worden opgezet. Dus we gaan maar emails sturen naar onze volksvertegenwoordiging om uitleg te vragen. http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/index.jsp

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha