Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-06-2014, 11:58 door jetstreak

Ik vind het een raar verhaal. Bij DigId kan je optioneel tweefactorauthenticatie (SMS) instellen. Wordt dit bedoeld of wordt een SMS via de verzekeraar afgedwongen? Als je autheticatie via DigId laat lopen, dan moet je DigId ook vertrouwen en niet zelf nog extra zaken toevoegen.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha