Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

29-06-2014, 13:52 door NumesSanguis

@Briolet Daar zit wat in, maar ze zeggen dat dit hun motivatie is: "Greenpeace heeft uit eigen ervaring geleerd dat mensen niet het recht op schone lucht en water kunnen beschermen als onze burgerrechten worden weggenomen." Greenpeace bestaat uit een groep diverse mensen en er zullen waarschijnlijk een hoop mensen bij zitten die niet zoveel van de digitale wereld afweten, dus met dit soort acties vergroten ze kennis van een groep die er weinig van afweten. Al snap ik je redenatie wel.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha