Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

19-07-2014, 20:49 door Anoniem

Door steve sh1t: Door Anoniem: Door steve sh1t: Wanneer gaat deze filmster nou eens de wereld iets vertellen dat de wereld nog niet weet??? Zolang de wereld nog niet handeld naar hetgeen ze al weet is de boodschap waarschijnlijk nog steeds nodig. Misschien moet de wetende wereld de onwetenden wel helpen met het eenvoudig toepasen van de kennis zodat het gemeen goed wordt. Zoiets van veiligheids riem of airbag in een auto, niet altijd 100% effectief maar reduceert sel de schade Ja maar denk je nou werkelijk dat advocaten nog geen gebruik maken van encryptie??? Ik heb er geen gegevens over, maat sluit niet uit dat e-mail verkeer van advocaten lang niet altijd encrypted is. Dit omdat ik denk dat lang niet alle clienten dit direct doen/hebben/snappen. En de wereld bestaat gelukig niet uit alleen advocaten, anders hadden we bv geen brood, huizen, etc. Het gaat om de bescherming van privacy / briefgeheim die de overheid ook wetteljjk probeerd vast te leggen. Wanneer dit standaard moeilijk wordt gemaakt zal er ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha