Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

30-09-2014, 23:42 door Anoniem

Door Bati: De Belstingdienst sluit een convenant met de politie over iets wat volgens het CBP tegen de wet is. Staat dat er nu echt of lees ik het verkeerd? Hoe kom je daar nou bij, in de WBP staat: Artikel 43 De verantwoordelijke kan de artikelen 9, eerste lid, 30, derde lid, 33, 34 en 35 buiten toepassing laten voor zover dit noodzakelijk is in het belang van: a. de veiligheid van de staat; b. de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten; c. gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen; d. het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder b en c, of e. de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen. Dus het mag gewoon.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha