Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

08-10-2014, 09:40 door Anoniem

Een basaal vergelijk van de breedte van het weggestreepte aantal met het aantal characters, of later in het rapport met de breedte van een langer getal, laat zien dat het hier gaat om tenminste een getal van 5 cijfers (6 letters breed), dus op zijn minst 10.000 en maximaal 99.999 (wellicht is 111111 net zo breed..) 16,805,037 / 10,000 ~= 1,680 16,805,037 / 99.999 ~= 168 Aangenomen dat het hier om unieke (personen|onderzoeken) gaat, hebben we het dus over in ieder geval 1 op 1680 en maximaal 1 op 168. Kijk nu nog maar eens goed om je heen. Als je op het peron staat, staan er misschien wel 5 mensen onder staatssurveillance. Op je werk, misschien wel 2, of 10... In je dorp, 10, misschien wel 100. Aan de kassa, in de rij achter je. 1? 0? Natuurlijk laten ze die getallen weg, dat zou nl. een golf van verontwaardiging ontlokken. Staatssurveillance

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha