Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

09-10-2014, 17:54 door Anoniem

Tja, als je overheidsorganisaties verstrekkende bevoegdheden geeft (zoals de mogelijkheid zaken onder de pet te houden), zullen zij dat voor vijf soorten belangen gebruiken. In opvolgende volgorde van het belang dat zij er aan hechten: 1. Het belang van de burgers. 2. Het landsbelang. 3. Het belang van de overheid in het algemeen. 4. Het belang van de eigen organisatie in het bijzonder. 5. Het persoonlijk belang van de betrokken functionaris(sen). Men zal zich evenwel in alle gevallen op punt 1 beroepen. In sommige gevallen is dat wel erg doorzichtig, zodanig zelfs dat het moeilijk is uit te maken of het pijnlijker is dat ze het proberen of dat ze blijkbaar denken dat je zo dom bent dat je er in trapt...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha