Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-11-2014, 03:44 door Erik van Straten

Quick link naar deze bijdrage: https://www.security.nl/posting/409730/#posting409764 Uit http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/11/24/wijziging-van-wet-meldplicht-datalekken/tk-bijlage-2e-nota-van-wijziging-inzake-meldplicht-datalekken.pdf, onderaan pagina 3: Toelichting 1. Doel van de nota van wijziging Met deze tweede nota van wijziging wordt uitvoering gegeven aan het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II “Bruggen slaan” van 29 oktober 2012 om een uitbreiding te realiseren van de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens (hierna ook: Cbp) om bij overtreding van de normen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) een bestuurlijke boete op te leggen. Dat gaat, volgens de regels in ditzelfde document, dus niet gebeuren, zie artikel 66 lid 3 en 4 uit bovengenoemde PDF: Artikel 66 1. Het College kan een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste het bedrag van de geldboete van de vierde categorie van artikel 23, vierde lid, van het Wetboek ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha