Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

29-11-2014, 16:55 door Anoniem

vind het wel een gemiste kans Naast de continuïteit van de vitale processen ( capaciteit ook) kunnen binnen het gescheiden netwerk eigen dataopslag of een cloud worden ontwikkeld. Een excellarotor om te komen tot echte cloud diensten zou mooi zijn , waarbij het vergaren van informatie en het gemakkelijker te faciliteren een resultaat kunnen zijn. Uiteindelijk meer efficiency en kostenbeheersing met als resultaat meer focus en geld naar opsporing. En als we uitgaan van het genoemde dat een Volledige scheiding van ICT-netwerken van vitale sectoren illusoir lijkt omdat; , afhankelijk van de sector, de dienst of het product verschilt de haalbaarheid voor het scheiden van ICT-netwerken uit het oogpunt van technische haalbaarheid, juridische armslag, beschikbare kennis en financiële middelen.", als uitgangspunt en gegeven hanteren dan gebeurt er ook nooit wat.....en geef je direct aan dat je eigenlijk niet capabel bent om ICT te bedrijven als overheid.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha