Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

16-12-2014, 10:45 door Anoniem

<Quote>Wilna Wind van de patiëntenfederatie NPCF zegt de zorgen van mensen te begrijpen en stelt dat patiënten zelf een keuze moeten maken. Het LSP zou echter een "bijzonder veilig" systeem zijn dat aan alle privacyeisen voldoet. "Qua veiligheid is het veiliger dan je bankrekening, maar de afweging is echt aan mensen zelf." </Quote> En hoe weet ij of het veilig is? Behalve de technische beveiligingen zijn er ook nog de physieke beveiligingen. Wanneer mensen gebruikersnamen en wachtwoorden (of inlogpasjes als daarvoor is gekozen) laten slingeren, dan kan de software veilig zijn, maar dan zijn de gegevens dat nog niet. En dat soort menselijk falen is helaas gemeengoed, want het werkt zoveel sneller.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha