Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

16-12-2014, 12:59 door Reinder

Dat nieuwe EPD voelt ook aan alle kanten als een haastig in elkaar gefrommelde houtje-touwtje oplossing. 1. De beveiliging (ongeacht wat mevrouw Wind daarover zegt) is op zijn best matig te noemen, de uitgangspunten in het beveiligingsmodel zijn slecht evenals de uitvoering. 2. Ik heb nog geen goede verklaring gehoord over waar dit nieuwe EPD vandaan komt of door wie het in gang is gezet. Het oude EPD is door de eerste kamer afgeschoten, plots is er een ander systeem dat in feite hetzelfde beoogd. Het lijkt alsof er drijvende krachten achter zitten die voorbij gaan aan de duidelijke wens van de volksvertegenwoordiging (de afwijzing door de eerste kamer was unaniem). Als "het volk" dit niet wil, waarom gebeurt het dan toch? 3. Het wordt nu privaat gefinancieerd door zorgverzekeraars. Misschien ben ik te achterdochtig, maar een systeem dat betaald is door bedrijven die er baat bij hebben kennis te nemen van de inhoud van dat systeem is vragen om misbruik. Niet alleen moet je niet de kat op 't spek binden, ik ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha