Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

27-01-2015, 12:59 door [Account Verwijderd]

Binnenkort - in juni van dit jaar - loopt mijn uitkering bij het UWV af en moet ik me dus vervoegen bij de afdeling Sociale Zaken van mijn gemeente . Als ik het bovenstaande goed begrepen heb is het mij dus toegestaan geluidsopnames te maken van het intakegesprek wat ongetwijfeld bij de gemeente zal gaan volgen . Ik neem aan dat de betreffende ambtenaar daar niet al te gelukkig mee zal zijn ; kan hij mij - op straffe van uitkeringssancties - verbieden deze opnames voor eigen gebruik te maken ?

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha