Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

27-01-2015, 22:58 door Anoniem

Door martini1952: Binnenkort - in juni van dit jaar - loopt mijn uitkering bij het UWV af en moet ik me dus vervoegen bij de afdeling Sociale Zaken van mijn gemeente . Als ik het bovenstaande goed begrepen heb is het mij dus toegestaan geluidsopnames te maken van het intakegesprek wat ongetwijfeld bij de gemeente zal gaan volgen . Ik neem aan dat de betreffende ambtenaar daar niet al te gelukkig mee zal zijn ; kan hij mij - op straffe van uitkeringssancties - verbieden deze opnames voor eigen gebruik te maken ? [Voordat je je slim rijk rekent] Wanneer jij je moet gaan aanmelden voor een 'Sociale' Dienst uitkering wordt jij, voordat jij ook maar een cent ziet, eerst een keer uit je bed gebeld op een in ieder geval hun ogen verassend tijdstip. Niet alleen kan je verwachten dat die twee personen je huis van onder tot boven inspecteren, desgewenst nogal intimiderend persoonlijke vragen stellen, en je na afloop een blanco formulier laten tekenen als gevraagd bewijs van hoge tevredenheid over de wijze van ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha