Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

29-01-2015, 08:52 door Anoniem

Misschien moet die club zich eens wat meer bemoeien met het waarom van veel gegevens uitwisselingen want ze geven nog veel te vaak toestemming zonder dat er een nut en noodzaak te duiden is. Zolang de uitwisseling maar veilig verloopt lijkt meer het doel van het CBP dan of de uitwisseling uberhaupt wel (moreel) kan. Dat de wet een uitwisseling niet verbied wil nog niet zeggen dat het dan ook maar moet gebeuren. In het kader van 'fraude bestrijding' treden gemeenteambtenaren steeds vaker op als het verlengstuk van de Politie en daarbij worden gegevens over en weer uitgewisseld zonder dat er een echte verantwoordelijke is. Mocht een burger onterecht slachtoffer van deze Stasi praktijken worden dan kan deze nergens terecht. Juist een privacy waakhond zou beter dergelijke gegevensstromen moeten controleren en beoordelen, want is het wel nodig om gegevens van bijvoorbeeld alle uitkeringsgerechtigden aan de Landelijke Politie te geven om mogelijk een enkele fraudeurs aan te kunnen pakken? Gemeenten en Politie ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha