Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

30-01-2015, 18:00 door Bati

UPC zou alleen al uit eigenbelang deze uitspraak op dat deel moeten aanvechten in een hoger beroep. Eens! Het kan niet zo zijn dat elke willekeurige partij die meent in zijn recht te staan m.b.t. auteursrechten maar even met een lijstje IP adressen bij een ISP aan kan kloppen en dat deze dan maar even die gegevens gaat verstrekken, omdat dit juridisch niet verboden is. Er is echter nog niet mee gezegd dat de ISP dat ook moet doen. Volgens welke wet zou de ISP verplicht zijn hieraan mee te werken zonder een lastgeving?

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha