Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

31-01-2015, 12:44 door PJW9779

Het rapport gaat over 'Internetvrijheid'. Aanbeveling 1 is volstrekt oud nieuws en nietszeggend. De feiten en regels m.b.t. persoonsgegevens op buitenlandse servers of servers binnen reikwijdte van PATRIOT (!!) zijn al lang bekend. Cloud verandert daar niets aan. Maar wat vooral merkwaardig is is dat het College Bescherming Persoonsgegevens, incl. richtsnoeren en zienswijzen, alleen als voetnoot wordt genoemd.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha