Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

30-07-2001, 11:53 door Anoniem

In bovenstaande column heb ik de volgende twee stellingen aangedragen: 1) De onbekendheid met IT en het internet maakt dat het merendeel van de mensen die het internet opgaan een potentieel gevaar zijn voor zichzelf en anderen. 2) De beweegredenen om mensen een paspoort te geven en zodoende "vertrouwen" te wekken in het internet zijn vals en dit streven is dan ook gedoemd te mislukken. In mijn optiek is het zo dat vertrouwen op een bepaalde manier wordt verleend danwel gekregen. Mensen zullen vertrouwen eerder verlenen aan iets dat ze begrijpen en waarvan ze denken dat ze er een bepaalde invloed op uit kunnen oefenen. Onbekend maakt onbemind en onbemind = onvertrouwd (...). De mobiele telefoon en het internet hebben onze wijze van communiceren drastisch veranderd. De mobiele telefoon heeft vrij eenvoudig een groot vertrouwen kunnen wekken omdat het 1) gebaseerd is op een bekende en vertrouwde techniek en 2) omdat het zo verdomde makkelijk is. Het internet is voor velen echter nog bellen met een ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha