Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

26-03-2015, 17:50 door Dick99999

Door ph-cofi: Offline is dus niet op smartphone. [.....]. Met offline wordt hier bedoeld dar de password database lokaal wordt opgeslagen. Dus niet of het apparaat zelf off/online is. Een lokale kluis op de smartphone, zoals de LastPass wallet, is dus een offline oplossing in dit kader. Maar het gekozen voorbeeld kan ook online werken.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha