Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

06-07-2015, 11:45 door Anoniem

Ook wakker worden!! • Journalisten (bronbescherming) • Huisartsen, ziekenhuizen (medisch beroepsgeheim) • Psychiaters, psychologen, overige geestelijke gezondheidszorg (medisch beroepsgeheim) • Rechterlijke macht • Sociaal raadslieden en bureau's voor rechtshulp • Notarissen • Bedrijfsleven ? • ...? Op de discussiërende, protesterende, politieke, juridische barricaden ! Stel je voor dat de vertrouwelijkheid van gegevens van deze partijen eigenlijk niet meer gegarandeerd kan worden. Gegevens horen natuurlijk niet buiten het intranet over de mail te gaan, al vervaagt die grens met gebruik van cloud-solutions en neemt ook de kans op onderschepping van gegevens door derden toe. Een kwetsbaar punt waarvan vanaf nu legaal misbruik gemaakt gaat worden! Hoewel de stille motivatie voor vrijwel alles tegenwoordig bezuinigen is, komt dat in deze discussie nog niet of eenzijdig naar voren. Men verwacht natuurlijk schaal en automatiseringsvoordeel te halen in de opsporing door ongericht te ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha