Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

06-07-2015, 17:57 door Anoniem

Door Anoniem: Ethische en morele kaders zijn niet dynamisch genoeg. Wettelijke kaders kunne "gerepareerd" worden Huh? Ethische en morele kaders zijn juist super dynamisch want deze kunnen per dag verschillen of zelfs per gebeurtenis. Wettelijk kaders zijn niet dynamisch en dat is precies de bedoeling. Een kader is een richtinggevend of zelfs een bepalend instrument. Daar wordt goed over nagedacht en met de juiste kennis opgesteld, althans dat zou wel zo moeten. Ethiek en moraal is iets menselijks, niet zelden gebaseerd op aannames die wel of niet door anderen wordt bepaald. Neem nu de ramp met de MH-17, nog voordat iedereen wist dat de ramp had plaats gevonden wist de NOS al dat het de Russen waren. En daar heeft Europa en het oorlogszuchtige VS zich ook alleen maar op gericht. De wet stelt dat er zorgvuldig onderzocht moet worden naar wie de daders zijn maar nu komt iets als ethiek om de hoek en dan zie dat de ethiek opzij wordt gezet ten faveure van het voeden van het onderbuik gevoel genaamd het moraal. ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha