Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

21-07-2015, 13:07 door Anoniem

Martin heeft in principe wel een punt, maar wanneer hij pleit voor een uitzonderingspositie voor multinationals komt de aap uit de mouw en blijkt dat het hem helemaal niet om de veiligheid van de gebruiker te doen is, maar om de rechtspositie van van Google. Als Google engineers in mensenrechten-schendende dictaturen e.d. heeft, dan vind ik het niet meer dan normaal dat dezelfde exportbeperkingen naar dat land die voor de rest van de wereld gelden, ook voor Google gelden. Wat voor fysieke oorlogs- en surveillancetechnologie geldt zou net zo goed voor de cyber-tegenhangers moeten gelden. Dat multinationals zich steeds meer buiten de internationale rechtsorde proberen te plaatsen is een buitengewoon kwalijke zaak voor de rechtspositie van de gewone burger en daar doen al die mierzoete verhaaltjes van de multinationals niets aan af.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha