Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

23-07-2015, 15:22 door dutchfish

Ik test iedere patch vooraf, daarna wordt hij 'gescheduled'. De meeste patches worden door mij binnen 24 uur of sneller doorgevoerd waarbij ik de volgende zaken in acht neem: - Is de patch een security fix? Zo ja, dan asap of meteen. - Is die patch een roll up dan krijgt hij een lagere prioriteit, tenzij functionaliteits-stoornissen bekend zijn die hiermee worden verholpen. - Een actief misbruikte patch 'in the wild' krijgt voorrang. - Geen enkele patch gaat automatisch, patches doorvoeren is handwerk en vooral doordacht maatwerk. Dus bijvoorbeeld orca gebruiken om patches aan te passen aan je company policy. - Er wordt nooit een patch doorgevoerd als de betrokken productie machine geen goede backup status heeft. - Lezen en nog meer lezen, Vooral alle CVE's. - Wel gecentraliseerd downloaden maar niet doorvoeren is een prima strategie. Dus een manual aproval, altijd. Hiermede heb ik veel ellende en frustratie voorkomen. Ja, ik ben dus een grote voorstander van SNEL patchen. Een blooper van een leverancier ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha