Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

15-09-2015, 14:25 door Anoniem

Met de komende verandering in de Privacywetgeving heeft dit grote gevolgen. In deze nieuwe wetgeving zit een "Meldplicht voor Datalekken". Dit verplicht bedrijven om datalekken waarbij persoonsgegevens toegankelijk worden voor onbevoegden binnen 24 uur te melden bij de toezichthouder. Niet of niet op tijd melden resulteert in zeer hoge boetes. Een datalek ontstaan iet alleen na een hackers-aanval. Ook een laptop die uit een auto wordt gestolen, een verloren tablet of een telefoon die je per ongeluk in een restaurant laat liggen zijn voorbeelden van datalekken indien er op deze apparatuur persoonsgegevens staan opgeslagen. Voorbereiding op deze nieuwe wetgeving is van groot belang. Bedrijven dienen inzicht (en een administratie) te hebben over de gegevensverwerkingen in de organisatie. Een nulmeting over hoe je er voor staat met betrekking tot de privacywetgeving is daarom aan te raden voor elk bedrijf dat problemen en hoge boetes wil voorkomen. En tot slot: Dit is geen ICT feestje. Deze nieuwe ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha