Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-10-2015, 18:15 door karma4

Door amphihans: Ik heb vroeger geleerd hoe data bases te normaliseren. Weet hier nog iemand wat dat inhield? 3nf of verder? https://en.wikipedia.org/wiki/Third_normal_form F.Codd Acid locking (deadlocks) wat dacht je. Het is de basis voor een goede operationele voortgang. Dan nog blijkt dat er ca 10% fout gaat. Dat moeten de data-scientisten na de ODS weer zien recht te breien. Zoiets kan zo maar 80% van het werk zijn van bigdata. Dat is de afgelopen 30 jaar nooit anders geweest. Met NoSql is er wat ouds weer terug. Als je geen ACID met een hoog betrouwbaar Transactional process nodig hebt dan kun je beter denormaliseren. Het gaat om wat het bedrijfsproces nodig heeft. Niet om wat de verkoper van een tool je opdringt. Met De R packages (cygwin voor het desktop gemak) Hadoop en meer zit je met de tools aan een heel andere kant.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha