Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

24-10-2015, 10:05 door karma4

ncsc 2011[ur] https://www.ncsc.nl/actueel/whitepapers/whitepaper-cloudcomputing.html [/ur] Deze bouwt voort op de ISO27001 en "ISO 27002 staat vermeld op de lijst met open standaarden waarvoor geldt dat (semi-)publieke organisaties het ‘pas toe of leg uit’-principe17 moeten volgen. (pag 16) De leverancier verantwoordelijk? Die is echt fout,: "Anwender sollten genau prüfen, welche Rechte durch das Akzeptieren der Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen eingeräumt werden. Ofwel de uitbestedende partij dient zich er van te vergewissen dat de aanbieder zich aan vereiste regels houdt!! http://www.iso27001security.com/html/27036.html , http://pvib.nl/kenniscentrum&collectionId=17679330 "Achter de wolken schijnt de zon, (te schijnen) " taken en activiteiten wel kunnen worden overgedragen, maar de verantwoordelijkheden niet. En bij die verantwoordelijkheden hoort dat verantwoording moet kunnen worden afgelegd over datgene waarover men verantwoordelijk is. Dat wil men vaak niet horen... ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha