Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

22-12-2015, 17:46 door Anoniem

Paywall alert! Daar gaan we weer, een onderzoek dat bijna meer vragen oproept dan dat het antwoorden geeft verborgen achter een 'paywall'. Met vraagjes en antwoordjes plat weergeven, met interpreteren of juist niet en met statistiek kam je werkelijk alle kanten op. Voor een juiste beoordeling van dit soort ... zal je allereerst eens moeten kijken naar de vraagstelling, de context waarin de vraag staat en naar de soort gebruikers die je interviewt. Maar dat 'kannie' want het rapport wordt afgeschermd... Niet zonder reden natuurlijk. Bijvoorbeeld : Wat moeten we met deze mededeling en hoe is zij gerelateerd aan de werkelijkheid? Negen procent zou zijn of haar biometrische informatie bij bedrijven zoals Apple opslaan. Gemiste vragen en context bij de vragen en antwoorden : - 9% ten opzichte van wat ? - Wat is het marktaandeel van iPhone en iPad? - Hoeveel van de gebruikers binnen die Apple gebruikers groep maakt gebruik van biometrische authenticatie? Ik snap best dat Android gebruikers er niet voor ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha