Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

29-12-2015, 19:14 door Skizmo

Een hashingalgoritme wordt als veilig beschouwd als het voor elke willekeurige invoer een unieke uitvoer heeft Dit is 100% onmogelijk. Zodra de data langer is dan de hash MOET het collisions geven.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha