Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

11-01-2016, 16:44 door Anoniem

Het lijkt van dat terloopse nieuws met terloopse feitjes die een andere alarmerende werkelijkheid doet vermoeden. * 1) 400.000 gebruikers in Nederland. 2) Storing opgelost waardoor enkele weken de energiegebruiksgegevens niet automatisch werden doorgeseind. Aangaande punt 1 Dat zijn een hoop huishoudens. 400.000 zonnenpanelenbezitters? Of in belangrijke mate aangevuld met een groot aandeel dataverslaafden? Hoeveel keek je eerst per dag en nu? Kook je je water inmiddels op gas in plaats van elektrisch of andersom? Het kunnen maken van dergelijke afwegingen was immers het verkondigde grote voordeel? Datasprookje ook uitgekomen? Aangaande punt 2 De privacy-belofte was toch juist om de meterstanden maximaal 2x per jaar door te geven? Gebeurt het dan toch vaker? Punt 3 Belangrijkste openstaande vraag die nog steeds niet is beantwoord! Wat geeft de sluwe meter door? De meter kan namelijk ook het verbruik per minuut het hele jaar meten, houdt dat in een (dubbel) log bij èn kan dus ook 2x maal per jaar het ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha