Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

12-01-2016, 11:33 door Anoniem

Typisch voorbeeld weer van aan het einde van de keten kijken. In plaats van te kijken wie de olie koopt van de door is is bezette olievelden. Geen olieverkoop is geen inkomsten is geen valuta om om te zetten naar bitcoins of wat voor intermediar van waarde dan ook. Het excuus is natuurlijk te begrijpen, de werkelijke agenda is vermoedelijk een heel andere, namelijk dat bitcoingebruik de gevestigde orde van het huidige financiële machtssysteem bedreigt. Joris Luyendijk 'waar' ben je? (Om de eventuele georganiseerde weerzin tegen bitcoin als een onderdeel van de strijd tegen alles dat anonimiseert bloot te leggen)

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha