Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

13-01-2016, 09:01 door PietdeVries

<snip> Daar komt nog iets bij. Voor zover mij bekend verplaatst IS zich daar nog steeds grotendeels gemotoriseerd. Je kan geen ruwe olie in je benzinetank gooien, en we kunnen er rustig vanuit gaan dat tussen het oorlogsgeweld en de bombardementen eventuele raffinaderijen (berucht kwetsbaar) intussen in puin liggen. Na een aantal jaren strijd zullen bovendien de plaatselijke voorraden zijn opgedroogd. Dat betekent dat er ook een gestage rivier aan benzine en/of diesel de andere kant op vloeit.<snip> Mooi onderbouwd verhaal - waardevolle post in dit topic. Er valt vast wat af te dingen op je cijfers (ISIS zal niet een supertanker per dag aan olie weten weg te sluizen zonder dat iemand dit merkt), maar de strekking is duidelijk: niet alleen het credo "follow the money" maar ook dat van "follow the oil" is waardevol in de strijd tegen terrorisme. Blijft de kwestie dat inzet van grondtroepen zeer waarschijnlijk nodig is om er echt iets tegen te doen. Je hebt mensen nodig die lokaal ingrijpen, hetzij op de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha