Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-01-2016, 19:04 door karma4

De link van iguana zelf http://iguana-idm.com/iguana/iguana-nv-brief-aan-ziekenhuizen/ Als ze de logfiles wel goed hebben valt het nog mee voor de betrokkenen in de diossiers.. "Ons onderzoek van de access logfiles wijst uit dat de gegevens in totaal twee keer zijn gedownload. Uit de IP-adressen blijkt dat de Nederlandse omroep Max de gegevens heeft gedownload en tegelijkertijd werden dezelfde gegevens ook gedownload door een bedrijf dat werkzaam is in onze sector. " De reputatie-schade voor het bedrijf iguana had niet erger gekund. Oorzaak: OS webserver inrichting niet voldoende gecontroleerd vijgegeven (LCM / releasemanagement): "Wij hanteren standaardprocedures waarbij de gegevens altijd worden versleuteld en via beveiligde SFTP of VPN-verbindingen worden verstuurd. Voor uitzonderingsgevallen hebben wij een speciale webserver ingericht. Deze was uiteraard beveiligd. Bij de migratie naar een andere webserver is deze beveiliging door een menselijke fout niet mee overgegaan. " Nu is het België waar ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha