Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

02-02-2016, 14:55 door choi

Door Spiff: Of Aanbevolen updates wel of niet zonder tussenkomst van de gebruiker wordt geselecteerd, dat is afhankelijk van de instellingen in Windows Update. De standaardinstelling (na een Windows installatie met "Use recommended settings") is "Aanbevolen updates op dezelfde manier ontvangen als belangrijke updates". Daarbij worden Aanbevolen updates automatisch geselecteerd voor installatie. Wordt "Aanbevolen updates op dezelfde manier ontvangen als belangrijke updates" uitgeschakeld, dan worden Aanbevolen updates niet meer automatisch geselecteerd voor installatie. Normaal gesproken wel ja. Ik krijg echter de indruk* dat de Windows 10 upgrade vooraf wordt geselecteerd onder (Optionele Updates) ook al is de optie "Aanbevolen updates op dezelfde manier ontvangen als belangrijke updates" niet geselecteerd. Volgens The Register: Also be aware that if you have switched to manual updates you still may end up downloading the new OS anyway. Windows Update is automatically preselecting the optional download as ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha