Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

15-02-2016, 17:24 door Anoniem

WAKKER WORDEN!!! : IDENSYS = OVERHEIDS BIG DATA BROTHER = CONTROLESTAAT !!!![//u] Ondanks protest en bezwaren stug doordrukken en invoeren! "Onderzoekers: DigiD-opvolger is privacybestendig" https://www.security.nl/posting/444587/Onderzoekers%3A+DigiD-opvolger+is+privacybestendig Neeeeeeee het is niet, niet, niet, niet privacy bestendig!!! De pilot werd gewoon begonnen ondanks de juist negatieve constateringen van de onderzoekers dat de privacy juist niet gewaarborgd is! De aanbeveling was het uitwerken van genegeerde privacy waarborgen! Maar wat doet de overheid wederom, strak advies en bezwaar negeren en volgens allang genomen besluit doordenderen en dit gaan invoeren via een excuus pilot. Sla het er maar op na, vast patroon en bekende volgorde : 'onderzoeksrapport', pilot met een gemeente, invoeren wegens zelfbenoemd succes!!!! Jouw privacy is met Idensys niet gewaarborgd!! Wel gewaarborgd is jouw verlies aan privacy als op termijn steeds meer partijen bij wijze van zogenaamde uitzondering bij meer ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha