Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

02-03-2016, 13:38 door Spiff has left the building

Nog even een aanvulling betreffend Windows Update Client maart 2016, Woody Leonhard schrijft erover: "Those of you who are waiting and waiting and waiting for Windows Update to work may want to install it." (http://www.askwoody.com/2016/a-bunch-of-new-optional-patches/) Echter, noch Woody, noch Microsoft bieden enige onderbouwing voor wat Woody daar stelt. Evengoed zou je kunnen stellen "installeer tenminste een redelijk recente Windows Update Client versie, zoals die van oktober 2015". Veel meer over het aan de gang krijgen van Windows Update in deze thread: https://www.security.nl/posting/456214/

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha