Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

02-03-2016, 15:13 door Spiff has left the building

Door Aha, 14:57 uur: Is overigens een goeie dat je meld over update voor GWX Panel. Ik zal vanavond thuis een controleren welke versie ik heb. Dat was niet eens wat ik bedoelde. Wat ik bedoelde, dat was dat Josh Mayfield met GWX Control Panel mogelijk af en toe eventjes tijdelijk achter de feiten aanloopt, wanneer Microsoft iets nieuws doorvoert door middel van een nieuwe update of een nieuwe revisie van een update. Pas wanneer duidelijk wordt wat Microsoft nu weer heeft doorgevoerd, kan Josh Mayfield GWX Control Panel zo nodig daarop aanpassen. En verder - Op hetzelfde moment van jouw reactie, 14:57 uur, had ik mijn reactie van 13:58 uur nog wat verder aangevuld, met het laatste deel, om aan te geven dat het systeemgedrag dat je zag natuurlijk natuurlijk bijzonder raar was, en dat ik geen idee heb wat dat heeft kunnen veroorzaken. Maar dat was alleen voor de volledigheid, het voegt weinig toe.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha