Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

24-03-2016, 06:21 door Anoniem

Helaas zijn deze .EXE en .ZIP bestanden nog altijd een gemakkelijke entree voor malware. Binnenkomende mails filteren op .EXE is een mogelijkheid maar niet alle mail clients kunnen dat. Bv in Thunderbird is filteren van attachments op de extensie .EXE (of welke andere extensie dan ook) niet mogelijk bij mijn weten. Een groot deel van het "succes" van malware / ransomware / "noem maar op" ware is terug te voeren op het volgende: 1.) Slordigheid en/of slechte gewoontes bij consumenten-computer gebruikers: men klickt maar wat. 2.) Principieel foutieve concepten en architectuur in professionele installaties. -- Waarom zou een pompinstallatie voor polderbemaling via internet bereikbaar moeten zijn? -- Waarom moet een bloedtransfusie apparaat in een ziekenhuis van buiten het ziekenhuis bereikbaar zijn via internet? -- Waarom zijn bedrijfs computers om interne processen te besturen ook nog aan het www verbonden zodat mensen ook nog wat privee dingen kunnen regelen (rekeningen betalen, shopping en prono kijken)? ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha