Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

29-03-2016, 13:44 door Preddie

De Autoriteit Persoonsgegevens (Voormalig College Bescherming Persoonsgegevens) heeft een document uitgebracht waarin helder uit één wordt gezet wanneer je welke actie moet ondernemen. Het document, genaamd; Beleidsregels Meldplicht Datalekken is hier te vinden: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/beleidsregels_meldplicht_datalekken.pdf Antwoord op jou vraag; je moet zelf melding aan de betrokkenen maken.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha