Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

20-04-2016, 14:07 door Anoniem

Zie ook de stukken over Privacy (Baseline, Grip op..., etc) op de site van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming, www.cip-overheid.nl. Het zijn helder geschreven stukken die goed uitleggen wat je rond privacywetgeving moet doen, en waarin je ook motivatie kan vinden die verder gaat dan "het mot nou eenmaal". En een datalek kan heel wat meer schade geven dan de bestuurlijke boete, denk aan het afbreukrisico als gegevens van klanten of patienten op straat komen te liggen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Nog afgezien van je morele plicht als bedrijf om zorgvuldig om te gaan met spullen (gegevens) van anderen, zie maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook zul je als een betrokkene daarom vraagt, diens gegevens moeten kunnen ophoesten en als je systemen daar niet op ingericht zijn dan moet je maar hopen dat ze dat niet met teveel tegelijk doen. Komt bij dat je gegevensverwerking inrichtingen zo dat je goed aan de WBP kan voldoen, ook voordelen biedt omdat je makkelijker ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha