Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

08-05-2016, 22:54 door Anoniem

Publiceren van dit soort informatie lost het probleem niet op. Ja, hooguit dat het wat politieke ambtslieden het in hun autoriteit raakt, maar verder verandert er echt niks. Het probleem zit hem in de belachelijk hoge belastingdruk van de naoorlogse welvaartsstaten, dat zou aangepakt moeten worden. In feite wordt je hier in dit land (met je) afgerekend vanwege het feit dat je succesvol bent (in zaken doen). Men wijst vaak naar de ("r")overheid wanneer het gaat om vrijheidsbeperkende wetgeving (discussies over afluisteren, etc), en wat mij betreft is de torenhoge belastingdruk evengoed een machtsmiddel van de overheid om maar haar onderdanen in het gareel te krijgen. Een beetje spreker voor 'vrijheid' zou juist achter deze mensen moeten staan die om deze redenen hun geld via dergelijke constructies veiligstellen. Anders dubbele moraal.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha