Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-05-2016, 10:11 door Erik van Straten

25-05-2016 21:40 door karma4: Typo3 open source gratis en een CMS voor webservers (linux). Man(/vrouw), zwam toch niet zo. Je kunt Typo3 op elk OS installeren waarvoor een redelijke webserver en een Python interpreter beschikbaar zijn. Correctie 26-05-2016 07:15: zoals Arnhemmer verderop terecht opmerkt heb je geen Python maar PHP als basis nodig voor Typo3. Mijn excuses voor de ontstane verwarring! 25-05-2016 21:40 door karma4: Als je wilt zeggen dat je dat soort zaken moet vermijden ben je consequent ...WTF probeer jij te zeggen c.q. woorden in mijn mond te leggen!? Doel van mijn bijdrage: 1) Zoveel mogelijk beheerders van Typo3 sites, of security-geïnteresseerden die zo iemand kennen, waarschuwen dat hun Typo3 site ernstig lek kan zijn; 2) Ik noem digid.nl expliciet als voorbeeld omdat dit een site in Nederland is waar heel veel van afhangt. Of die site kwetsbaar was/is voor dit lek, weet ik niet. Dat dit in potentie wel zo is, mogen bezoekers daarvan best weten. Als volgende werk blijkt dat ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha