Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

26-05-2016, 15:58 door musiman

Waarom moeilijk doen, wanneer het ook gemakkelijk kan? Gratis in Windows Powershell. Add-Type -Assembly System.Web [Web.Security.Membership]::GeneratePassword(12,3) Dit genereert een wachtwoord van 12 karakters, waarvan er 3 non-alfanumeriek zijn. :P

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha