Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

27-05-2016, 06:53 door karma4

Door Erik van Straten: Ik heb flinke ervaring met veel verschillende besturingssystemen (en andere softwareproducten) en weet daardoor: geen enkele producent is perfect, en dus ook hun producten niet. Ook laten server-side-users (organisaties die deze producten op servers inzetten), vaak steken vallen. Indien er bewijzen, sterke aanwijzingen of vermoedens zijn dat een producent of server-side-user (ineens of al langer) wanprestaties levert, en dit -naar mijn persoonlijke mening- onvoldoende in de media verschijnt waardoor m.i. te weinig gebruikers hiervan op de hoogte zijn, neem ik geen blad voor de mond en schrijf daarover. Mijn doel daarbij is tevens het opvoeren van druk op die producent en/of server-side-user om haar leven te verbeteren (en die aanpak, niet alleen van mij, werkt, desgewenst geef ik voorbeelden van successen die ik heb behaald). Zaak is wel om dat eerlijk, onderbouwd met steekhoudende argumenten en verwijzingen naar zo betrouwbaar mogelijk werk van anderen te doen (ik doe dat niet in ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha